X
تبلیغات
طنین عدالت :محمدامین وحدانی نیا - اجاره بهاء و اجره المثل
دکتری فقه ومبانی حقوق ودانشجوی دکتری حقوق خصوصی :نظرات دارای کدانتشاردر نشریات است.ارجاع رعایت شود.

دوره آموزشی شوراهای حل اختلاف بیرجند    (بهمن ماه 88)

استاد: وحدانی نیا

مورخه : 12/11/88

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطلب اول: دعاوی مطالبه اجاره بهاء و اجره المثل در قانون شوراها  

الف) ماده 11 قانون شورا : صلاحیت شورا با رأی قاضی و مشورت با شورا می باشد.

1-    دعاوی مالی در روستا تا 20.000.000 ریال و شهر تا 50.000.000 

2-    کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه               

ب ) جنبه سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی ( ماده 8)

     بنابراین اجاره بها و اجرة المثل بیشتر از مبلغ 50.000.000 ریال فقط جهت سازش در شورا قابل طرح است.

مطلب دوم : در بررسی اجرة المثل و اجاره بهاء نیازمند تعریف  عقد و اجاره هستیم

درلغت : بستن وگره داران

 

دراصطلاح         توافق و تراضی بین دو یا چند نفر

 


تعریف عقد

 

 

 

 

 

 


درلغت : پاداش عمل – اجرت – مزد

دراصطلاح             ماده 466 قانون مدنی:

 äاجاره عقدی است که مستأجرمالک منافع عین مستأجره می شود.

مرجر        همان اجاره دهنده را می گویند.

مستأجر        اجاره کننده را گویند.

عین مستأجره        مورد اجاره را می گویند.

تعریف اجاره

 

 

 

 

قاعده 1 :  اجاره عقدی لازم است        بنابراین با فوت یا جنون یک طرف فسخ نمی گردد.( م 219 ق.م توجه)

قاعده  2 : تسلیم مورد اجاره به مستأجر لازم است و الا اجبار به تسلیم می شود ( ماده 476 قانون مدنی )

قاعده 3  : مستأجر مکلف به پرداخت اجاره بهاء در موعد معین قرارداد است .

          ðالبته اگر موعد معین نشده باشد نقداً باید پرداخت کند.

          ðاگر به اقساط ماهیانه توافق کرده باشند طبق اقساط بدهد

مطلب سوم : مفهوم اجور معوقه

اجاره بهایی که مستأجر در پرداخت آن به موجر تأخیر کرده اجور معوقه می گویند و مربوط به ایام تصرف در زمان قرارداد اجاره است.

اجرة المسّمی : اجاره تعیین شده در قرارداد را می گویند.

 

مطلب چهارم : مفهوم اجره المثل ( 494قانون مدنی توجه )

اجاره قانونی که مالک پس از اتمام قرارداد اجاره به لحاظ تداوم تصرف مستأجر در ملک می تواند دریافت کند.

قاعده 1 : در تعیین اجرة المثل نظر کارشناسی لازم است .

قاعده 2 : در تعیین اجرة المسمی که بحث ماقبل بود کارشناسی لازم نیست چون در قرارداد معین بوده است .

 

مطلب پنجم : تصرف املاک دیگران بدون رابطه استیجاری قبلی :

نکته 1 : در این مورد هم مالک می تواند اجرة المثل درخواست کند .

نکته 2 : دلیل آن اینکه اصل بر عدم تبرع استفاده از اموال یا منافع دیگران می باشد.

 

مطلب ششم : ادامه تصرف مستأجر بعد از اتمام زمان قرارداد اجاره دو حالت دارد:

1-   

1: اجرة المثل باید بدهد.

2:اجرة المثل نمی دهد به شرط اجازه صریح مالک مبنی بر مجانی بودن

 

 

 برمجان مجانی بودن بربرمجانی بودن

 مجانی بودن

بدون اجازه مالک : اجرة المثل بدهد

2-    با اجازه مالک بوده دو حالت دارد:

 

 

مطلب هفتم : نحوه طرح دادخواست اجور معوقه و اجرة المثل در شورای حل اختلاف :

قاعده 1:مطالبه هم زمان اجاره بها ، اجرة المثل ، خسارت ها، هزینه آب ،برق ، گاز،تلفن و امثال آن در یک دادخواست امکان دارد.

دلیل قاعده چون منشاء واحد که همان قرارداد اجاره است دارند .

شرط قاعده فوق از نصاب رسالی شورا تجاوز نکند .

رویه قضایی نکته 1: هر خواسته جداگانه از نظر صلاحیت محاسبه می شود نه جمع خواسته ها 

رویه قضایی نکته 2:هزینه های دادرسی جنبه فرعی داشته و در رقم ریالی خواسته از نظر صلاحیت محاسبه نمی گردد.

 

رویه قضایی نکته 3:خواسته اگر ازرش آن بالاتر از نصاب شورا بود فقط جهت سازش در شورا قابل طرح می باشد .

فرض الف:سازش حاصل شد       گزارش اصلاحی صادر می گردد.

فرض ب :سازش حاصل نشد         بهتر است پرونده بایگانی و طرفین جهت طرح کامل دادخواست حقوقی به دادگستری ارشادشوند .

 

مطلب هشتم:ملاک صلاحیت کدام شورا می باشد

در اجاره و اجرة المثل املاک      شورای محل وقوع مال غیر منقول صالح است.

د لیل       چون دعوا غیر منقول تبعی است.

 

 

مطلب نهم:وجه التزام یا شرط کیفری در قرداد اجاره

تعریف وجه التزام : به عنوان مثال اگر شرط شود که پس از اتمام مهلت قرارداد برای هر روز تاخیر در تخلیه ، روزانه پانصد هزار ریال به موجر داده شود یک نوع شرط کیفری توافق کرده اند.

 

قاعده 1:توافق فوق به عنوان وجه التزام صحیح است.

قاعده2:در صورت تخلف مستاجر فقط وجه التزام مورد توافق قابل مطالبه است و مبلغ دیگری به عنوان اجرة المثل نمی توان مطالبه نمود.

 

مطلب دهم :ارجاع اجرةالمثل به کارشناسی

نکته1:درخواست خواهان و خوانده یا تشخیص شورا لازم است

نکته: علت آن تخصصی بودن موضوع دعوا می باشد

نکته 3: پس از ارجاع شورا صدور قرار کارشناسی را صادر و اعلام می کند

نکته 4 :کارشناسان به صورت قرعه تعیین و تعداد آنان بسته به مورد رسیدگی فرد بوده واز یک نفر شروع می گردد.

نکته 5:هزینه کارشناسی به عهده خواهان است.

 

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم بهمن 1388ساعت 13:22  توسط امین | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
رزومه آموزشی-پزوهشی : محمد امین وحدانی نیا،دکتری فقه و مبانی حقوق /دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ؛/روحانی بعثه مقام معظم رهبری ،/تحصیل در سطح عالی حوزه علمیه قم،/ استاد مدعودانشکده های حقوق دانشگاههای دولتی، پیام نور ، ازاد اسلامی،علمی کاربردی ،حوزه علمیه ومراکز اموزشی اداری,/فارغ التحصیل کارسناسی حقوق قضایی دانشگاه علوم رضوی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم/، عضو باشگاه اندیشوران حوزه ،/عضو برگزیده وبلاگ نویسان حج،/محقق ونویسنده مقالات در زمینه چالشهای حقوقی وفرهنگی موجودجامعه/ .تلمذ در محضراساتیدعالی حوزه:ایت الله وحید خراسانی،مکارم شیرازی،جعفر سبحانی ودیگران ؛برخی اساتید دانشگاهی:دکتر محقق داماد ،کاتوزیان ،اسکینی، حسین ابادی،حبیبی تبار ،وحدتی شبیری،توجهی ،عزت اله عراقی،عبدی پور،داراب پور، الماسی /ره پیک ؛ حکمت نیاوسایرین .اینجا پلی است میان ماوشما در طرح اندیشه های فر هنگی- حقوقی

پیوندهای روزانه
کتابخانه حج
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
شهریور 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اسفند 1389
دی 1389
آذر 1389
آبان 1389
مهر 1389
شهریور 1389
خرداد 1389
اردیبهشت 1389
فروردین 1389
اسفند 1388
بهمن 1388
آرشيو
آرشیو موضوعی
حج
حقوقی مدنی
حقوق جزا
ايين دادرسي مدني
ايين دادرسي كيفري
حقوق خانواده
حقوق تجارت
حقوق ثبت
رويه هاي قضايي
سوالات حقوقی
شوراهای حل اختلاف
کمیسیون ماده صدشهرداری
حقوق کار
تحلیل قوانین
اسیبهای اجتماعی
فرهنگي
سخنراني
دانشجویان
خاطرات
در باره وطنم
شعر
عكس
جزوه دانشجویی
پیوندها
jتحلیل گران سیاست
کتابخانه حج وزیارت
کتابخانه فقهی وحقوقی
اموزشی حج وزیارت
شیعه نیوز
مرکز نخصصی فقه وقضا
خبر گزاری حج وزیارت
معاونت اموزش حوزه علمیه قم
مرکز شوراهای حل اختلاف خراسان جنوبی
بعثه مقام معظم رهبری در حج
كانون بسيج حقوقدانان بيرجند
اتحادیه کانون وکلا
انجمن حقوق جامعه المصطفی
پایگاه اطلاع رسانی محمد جعفر ایزدخواه بصیرت
وبلاگهای برگزیده حج
پایگاه اندیشوران حوزه
كانون بسيج حقوقدانان بيرجند
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

قشم آنلاین قشم آنلاین

استخاره آنلاین با قرآن کریم

سايت مراجع تقليد

 آيت الله سيد علي خامنه اي (مد ظله العالي)
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 آيت الله جواد تبريزي (رحمة الله علیه)
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 آيت الله محمد تقی بهجت (رحمة الله علیه‌)
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 آيت الله نوري همداني (مد ظله العالي‌)
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 آيت الله  سید صادق شیرازی (مد ظله العالي)
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 آيت الله لطف الله صافي (مد ظله العالي‌)
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 آيت الله ناصر مکارم شيرازي (مد ظله العالي‌)
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 آيت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه)
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 آيت الله سيد علي سيستاني (مد ظله العالي)
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 آيت الله وحيد خراساني (مد ظله العالي ‌)
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 آيت الله جوادي آملي (مد ظله العالي ‌)
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 آيت الله جعفر سبحاني (مد ظله العالي)

جهت دريافت كد لوگوي مراجع كليك كنيد


(دريافت کد اوقات شرعي)